Koffietafel
Mijn methodes

De opleiding Toegepaste Psychologie is breed maar binnen de minoren erg specifiek. Training en Coaching is mijn specialisatie, evenals Talentmanagement. De methoden en/of modellen die ik gebruik maakten deel uit van mijn opleiding en/of andere cursussen of trainingen die ik buiten school gevolgd heb.

Kwaliteit en professionaliteit
De methoden die ik gebruik zijn voornamelijk evidence-based. Dat betekent dat ze gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderzoeken binnen de psychologie. Daarnaast werk ik methodisch volgens de PDCA-cyclus ontworpen door Edwards Deming. Op deze manier zorg ik voor kwaliteit in mijn werk en een oplossingsgerichte aanpak. Ik formuleer doelen volgens de SMART-methode en ik stel rapporten volgens een vast stramien op, zodat de inhoud overzichtelijk en kernachtig wordt verwoord.


Methodes op basis van knelpunt of behoefte
Ik zoek methodes om tot actie over te gaan nadat ik de knelpunten of valkuilen heb gevonden in een organisatie of bij u als individu. Ik bekijk door middel van bijvoorbeeld de punten van Daniel Ofman, systemische opstellingen,

Ik werk o.a. met:


- Inzichtgevende gesprekstechnieken
- TMA-methode
- The Golden Circle (Simon Sinek)
- Groei-mindset
- 7 Eigenschappen van
Effectief Leiderschap (Stephen Covey)

- GGGG- schema's
- STAR-model
- GROW
- Mindfulness
- Meditatie
- Cirkel van Invloed (Covey)
- Visualisatie
- Technieken uit het
lichaamswerk zoals haptonomie
- Elementen van Systemic Ritual® (certificaat door Susanne Hazen)
- De kracht van kwetsbaarheid (Brené Brown)
- Opstellingenwerk
- Teamrollen van Belbin
- Logische Niveau's (Bateson)
- FLOW
- Loopbaanankers van Schein
- Management Drives
- 360-graden feedback
- Co-creatie
- Creatieve werkvormen als tekenen, schilderen, rollenspel, etc.

analyse op basis van de man- vrouwpsychologie of het Levenswiel waar binnen organisaties de uitdaging ligt of de verbetering moet optreden. Ik werk hierin inzichtgevend en begeleidend zodat er zoveel mogelijk samen wordt gecreëerd om zo nauwer aan te sluiten bij u of de wensen en belevingswereld van de organisatie.
 

Mijn aanpak; het hele plaatje bekijken- VERANDERING: Circulaire Psychologie

Met circulair bedoel ik dat, ondanks dat we zeker doelgericht naar iets toe moeten werken, we dit altijd niet lineair hoeven te bekijken,  maar we eens in de vorm van een cirkel of een spiraal zouden kunnen denken. Dit houdt in dat groei en verandering niet moet worden bekeken als een specifiek einddoel, maar dat de reis minstens zo belangrijk is omdat dit de essentie is van het leven van jou of jouw organisatie en je weer terug brengt naar de kern.
Ik besteed dan tijdens mijn begeleiding/training/coaching/advisering ook veel aandacht aan actuele thema's en aan ervaringen die op dit moment gebeuren, nu, vandaag, gisteren, tijdens het oefenen van nieuwe gedragingen, gedachtes of andere vaardigheden of gewoon in overleg of onderzoek. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan het Waarom van wat er gebeurt en wat je ervaart.


Er is in een cirkel geen aspect groter dan het andere, in een cirkel is alles gelijk. Het idee is daarom ook om balans te vinden tussen de verschillende aspecten van de cirkel, waarin de cirkel jezelf of het team of organisatie representeert, met al diens eigenschappen, ervaringen, capaciteiten en valkuilen.
Het betekent dat alles een plek heeft in de cirkel en niets meer is dan het ander, het is alleen allemaal verschillend maar maar maakt deel uit van het geheel.   


Wanneer ik coach/train/begeleid, werk ik met "bewustwording, creëren, reflecteren en integreren". We moeten ons eerst bewust worden van de dynamiek of de plek waar we ons bevinden (dit bekijk ik holistisch) en hoe die zich verhoudt tot de plek waar we willen komen. Dan creëren we en genereren we actie en beweging om daar te komen, we stappen uit de slachtofferrol en creëren persoonlijk leiderschap. In zo'n cyclus van actie, groei en/of verandering is het ook nodig om daarna even uit te blazen en het overzicht terug te pakken in de vorm van evaluatie en reflectie.  Wat kon beter, wat ging goed? Zo leren we onszelf, onze organisatie, ons team, kennen. Zo verbinden we ons opnieuw met onze visie, missie, onze waarden en kijken of we nog in lijn daarmee aan het handelen zijn.In het laatste stadium integreren we de verandering op verschillende manieren door bijvoorbeeld herhaling van de cyclus of door een moment te rusten en afstand te nemen van het proces (dit behoeft in onze maatschappij vaak de meeste aandacht en slaan dit vaak over). De beste inzichten komen namelijk wanneer we soms even rust en afstand nemen van ons project of van de zichtbare groei.
We moeten leren accepteren dat groei natuurlijk is, maar dat er ook een moment is waarop dit even ogenschijnlijk stilvalt, of er achteruitgang lijkt te ontstaan, of conflict, maar wanneer daarna een nieuwe cyclus begint. Denk maar aan de slaap: groeihormonen worden aangemaakt, verwerking, integratie, herstel.

Of je nu een mens bent of organisatie, deze cyclus is overal op alles wat leeft of levendig is van toepassing, ook een team of groep.
De nieuwe cyclus kan soms een nieuw thema zijn, maar het kan ook de verdieping van een oud thema zijn, zo werkt de cirkel in verdiepende zin; als een spiraal waarin men steeds dieper en dieper doordringt tot de essentie en wat echt voor jou of jouw team/organisatie van belang is. Daar, in die essentie, vinden we flow, inspiratie, nieuwe ideeën en energie om weer fris aan een nieuwe cyclus verder te werken.
De valkuil waar een individu of organisatie vaak in trapt, is dat van de eeuwige groei, de eeuwige deadlines, de eeuwig actie en doorgaan zonder stoppen. Natuurlijk, deadlines moeten behaald worden en geld moet in de la verschijnen, maar er is een groot risico op uitputting, niet alleen van medewerkers maar ook in de vorm van flow, betrokkenheid, energie en frisheid.  Jouw eigen persoonlijkheid verdort want je bent alleen op zoek naar winnen-winnen-winnen en doorgaan en je neemt geen moment om het diepe gevoel van bezieling en flow terug te pakken wat namelijk rust nodig heeft en enige vorm van speelsheid en frisheid.

Een versplinterde organisatie of een uitgeput individu blijft achter. Vaak allebei tegelijk. Door deze instelling van 24/7 winst behalen raakt het systeem uitgeput en dit zorgt o.a. voor hoge verzuimcijfers bij medewerkers. Er wordt geen aandacht besteed aan rust, er is altijd onrust, vanwege cijfers of moeten groeien. Klinkt dit bekend? Dan is een andere aanpak wellicht geen slecht idee om de bezieling, de essentie, de missie en de flow terug te brengen in je leven of organisatie en om dus in te zetten op duurzame inzetbaarheid.- GROEI: Niet gericht op 'problemen', maar op mogelijkheden en kansen en hoe deze optimaal te benutten

Er zijn geen problemen, enkel uitdagingen. Wanneer we kijken naar groei, zien we dat groei niet alleen bestaat uit een feilloze weg naar de top. Het gaat om vallen en opstaan, omhoog en omlaag, eb en vloed. Groei loopt dezelfde weg iedere keer opnieuw, net zoals wij iedere dag opnieuw naar hetzelfde werk gaan maar toch is iedere dag verschillend. Waarom? Omdat wij veranderd zijn. Alles in het leven veranderd en groei betekent dat we in alles de mogelijkheid kunnen vinden om te leren en te ontwikkelen. Ook van de tegenslagen. Dit creëert weerbaarheid, persoonlijk leiderschap, zelfvertrouwen, rekent af met slachtoffergedrag en geeft ons echte vrijheid en ontwikkeling. Groei in de kwaliteit en niet in de kwantiteit. Groei in karakter en diepgang. Jij, jouw team, jouw organisatie, terug aan het roer, zeilend met zelfvertrouwen over onstuimige maar ook kalme zeeën.-SYSTEMISCH: Niet alleen gericht op het individu maar op het hele systeem

Blind staren op onszelf als het belangrijkste van het universum. Het individualisme ten top. We vergeten soms dat we deel uitmaken van een systeem, op werk, in vriendengroepen, vroeger en nu. We zijn verbonden en we beseffen niet dat deze systemen bewust en onbewust invloed op ons uitoefenen en uitoefenden.
We ontkennen dat we afhankelijk van elkaar zijn omdat afhankelijkheid in onze maatschappij een zure nasmaak heeft gekregen, een smaak van zwakheid. Maar klopt dit wel? Zijn we hier in niet zo ver gegaan dat we ons zo onafhankelijk achten dat we zelfs onze onderlinge verbondenheid zijn gaan ontkennen?

Onlangs zag ik een man zichzelf uitsloven en uitsloven, hij wilde beter dan het beste zijn terwijl zijn vader en diens vader met burn-outs en oververmoeidheidsklachten op de bank zaten. Hij zag het niet, dat het systeem met diens normen, waarden en overtuigingen er ook bij hem waren ingesleten.
We vergeten dat we deel uitmaken van een omgeving met een cultuur, een opvoeding, een vriendenkring, en dat deze onbewust veel invloed op ons kan uitoefenen. Soms neemt dit ons gevangen en soms zien we de zwakke schakel in een team niet meer omdat we ons alleen focussen op één ding en niet op het hele systeem.
Herkenbaar, deze spotmeting?

Daarnaast zijn we soms ook vergeten dat we positieve energie kunnen halen uit onze verbondenheid met anderen, hulp, steun, troost, liefde, inspiratie, meerdere handen en draagkracht, co-creatie, samenwerken, vreugde delen, en nog veel meer. Ik pleit voor meer samen: een beetje meer zee, een beetje minder eilandjes...- EFFECTIVITEIT: Niet gericht op symptoombestrijding maar de bron bekijken, niet de burn-out genezen maar de oorzaak van de burn-out vinden en die aanpakken

'Dode hoek'. Een mooi woord. 'Blinde vlek'. 'De vraag achter de vraag'. Dat waar wij ons soms blind op staren of waarvan we denken dat aan de oppervlakte het probleem moet zijn, is soms het probleem niet.
Onlangs zag ik een mooi voorbeeld daarvan in mijn maandelijkse systemische therapie-cursus. Iemand bracht het thema 'slaapprobleem' in en we deden hier een opstelling mee. Wat bleek, degene die het slaapprobleem representeerde, bleek niet het echte probleem te zijn. Ze "was" gewoon. Het slaapprobleem was er gewoon. Zij was niet positief of negatief, zij was. "I am just the messenger". Eronder lag een groter probleem, namelijk dat van overmatig piekeren. We hadden dus niet veel opgeschoten als we het slaapprobleem zelf hadden willen aanpakken...
- CO-CREATIE: Op een doelgerichte, co-creërende, verbindende manier, bij mens en organisatie

De tijd van de individualistische eenmans-eilandjes is voorbij. We komen er langzaam achter dat samenwerken en samen creëren beter werkt, op alle vlakken. Dit gaat voorbij de grenzen van de hiërarchie.
Co-creatie is het echte maatwerk, samen met de klant of werknemer uw product/doel creëren/realiseren. Waarom in vredesnaam zou ik dat doen? Denk je nu.  Omdat een klant nu eenmaal liever bij iemand klant of werknemer blijft die echt naar hem of haar luistert en niet hen overschreeuwt of hen maar wat aanpraat. Door samen te creëren, werk je echt samen en blijven klanten/werknemers loyaal aan jou omdat jij hen begrijpt, probeert te begrijpen en zij jou tegemoet willen komen.
Deze betrokkenheid van de klant bij het product of dienst zorgt er ook voor dat zij echt voelen dat zij een verschil kunnen maken, echt meehelpen, echt zich voor iets kunnen inzetten, samen met jou als organisatie of teamleider.
Denk zelf even na; als jij ontevreden bent of je vindt dat er iets mist aan een dienst of product, en je vertelt dit, dan vindt je het toch fijn als je gehoord wordt?
Intrinsieke motivatie, daar gaat het hier om, en die is krachtig! Wanneer jij de klant of medewerker zijn mening vraagt over jouw product of dienst, wordt hij daar beter van - wakker van - omdat hij zelf mee gaat denken, jij krijgt een ongezouten mening over hoe je je kunt verbeteren en de ander heeft het gevoel eindelijk invloed te hebben en niet altijd maar aan de zijlijn te staan.
Het is een mooie eerste stap naar een congruente basis van een bezielde organisatie.
(dit geldt natuurlijk ook voor kleinere ondernemers!) Ik schaar mij met heel mijn hart achter deze manier van co-creatie door: maatwerk aan te bieden, open te staan voor suggesties, een heel pakket aan te bieden, samen te willen werken met andere ondernemers en organisaties/instanties, om te blijven werken aan mijn missie... Want dat geeft mij energie, flow en vreugde in mijn leven.

werkende Hulpmiddelen

Waarom zou je kiezen voor mij als Toegepast Psycholoog?

- BREED INZETBAAR: Zoals je op de home-pagina zult lezen, is een BSc Toegepast Psycholoog zeer breed inzetbaar. Dit is een voordeel voor als jou als directeur, teamleider of manager bij mij een advies of onderzoek aanvraagt, waar een bepaalde conclusie uit komt waarbij het bijvoorbeeld noodzakelijk is om coaching, training of een voorlichting in te zetten binnen het bedrijf/organisatie. Als bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat het team onvoldoende communiceert of dat talent in de organisatie niet duidelijk is of niet goed benut wordt, kun je mij direct inschakelen om hier een talent- of loopbaanassessment op af te vuren, een training in communicatie te geven en daarnaast de deelnemers ook nog te coachen in de tussentijd. Zo hoef je geen tijd te verspillen om verschillende trainers en coaches in huis te nemen die opnieuw de situatie moeten leren kennen, maar heb je één persoon om hier alles mee te regelen en die met jou en het team/manager/organisatiebestuur meeloopt en inspringt met de juist middelen. Goedkoper, sneller, persoonlijker en efficiënter!

- BREDE KENNISONTWIKKELING: Ik ben van erg veel markten thuis, niet alleen vanwege de brede Toegepaste Psychologie bachelor-opleiding met haar 6 competenties, maar ook als persoon en alles wat ik naast mijn studie heb meegemaakt en geleerd. Niet alleen ben ik op de hoogte van reguliere methodieken zoals cognitieve gedragstherapie en methodes zoals de IJsberg van McLelland en Mintzberg, maar ook heb ik kennis van relatief nieuwe en bijzondere andere manieren van werken binnen het psychologisch veld, zoals systemisch werken, TMA-talentenanalyse, meditatie en mindfulness. Zelf heb ik veel kennis van verschillende onderwerpen zoals filosofie, fysieke gezondheid, massage, voeding en sport, religie en spiritualiteit, geschiedenis, duurzaamheid en milieu en nog veel meer. Zo kan ik jou een heel pakket aanbieden waarin er vele wegen zijn die we op kunnen gaan binnen mijn aanbod en ik vast en zeker op een bepaald niveau kan aansluiten en wanneer je coach-cliënt bij me bent hoef je niet bang te zijn dat ik niet bij je kan aansluiten op gebied van interesses of werkveld.

- HOLISTISCH: Uit mijn ervaring is gebleken dat veel knelpunten die niet worden opgelost vaak dezelfde bron hebben als de therapie zelf.  Hiermee bedoel ik dat daar waar het probleem vandaan komt niet altijd ook de oplossing vandaan kan komen. De mens is meer dan alleen zijn brein en zijn denken. De mens bestaat uit vele facetten, zoals het cognitieve, het emotionele, het fysieke, het sociale en het spirituele/zingeving). Ik bekijk knelpunten niet alleen vanuit één bepaalde hoek, maar kijk naar al deze gebieden omdat deze allemaal met elkaar in verbinding staan. In combinatie met mijn brede kennisontwikkeling krijg je een bijzonder maatwerk-traject dat helemaal op jou of jouw organisatie is afgestemd!

- INSPIREREND EN VERBINDEND: Een manier hoe ik in mijn werk sta is als inspiratiebron, ik ben een vat vol inspiratie en ideeën en wissel dit graag met anderen uit. Dit werkt inspirerend en verbindend op een positieve en energieke manier. Sfeer en energie zijn er belangrijk en omdat dit er voor zorgt dat alles op een positieve manier stroomt. Of dit nu in een team of organisatie is, of in een coachgesprek. Flow is altijd bevorderlijk om ergens mee aan de slag te gaan. Ik kan als frisse, maar toch warme -vriendelijke - wind door jouw leven of organisatie waaien en leg verbindingen daar waar deze verbroken zijn. Ik enthousiasmeer, ondersteun, analyseer, coach, bemiddel en breng je weer in contact met de bezieling van jouzelf of de organisatie.

- DOORTASTEND, TACTISCH, NEUTRAAL EN DIRECT: Natuurlijk matcht een trainer, adviseur of coach niet altijd bij jou of jouw organisatie of team. Je moet niet alleen vertrouwen hebben in het kunnen van je coach, maar ook de aanpak en persoonlijkheid moet passen bij jouw normen en waarden of organisatiecultuur. Ik werk op een doortastende manier, gebruik analytisch vermogen en intuïtie en ben niet bang om op een tactische manier zaken naar boven te halen die lastig zijn of waarvan ik voel dat er onderhuids dingen rommelen die benoemd moeten worden. Ik ben daarin nooit bot, maar direct, neutraal en open. Zo weet je wat je aan mij hebt en het is fijn snel duidelijkheid te hebben. Zonder oordeel kan ik moeilijke vraagstukken een stem geven zodat deze eindelijk de aandacht krijgen die nodig is om zo verder te komen. Dit kan een onderhuids conflict zijn, een schaamtevolle gebeurtenis of een nare situatie op het werk waar niemand iets van durft te zeggen maar wat jij als manager of teamleider ook niet graag naar boven brengt. Wanneer dingen blijven sluimeren en niet benoemd worden, kan dit gaan broeien en ontsteken en stagneer je als persoon of stagneert het team in de groei of ontwikkeling. Door deze broeihaarden te blussen of blinde vlekken zichtbaar te maken, kan de energie weer vrijelijk stromen. Dit zal een enorm effect hebben op jou als persoon of als team wat betreft de richting die je op wilt, omdat zo er weer vanuit inspiratie en positieve energie constructief gewerkt kan worden!