top of page
Life Coaching
Natuur-coaching
In het kort...

Bij Life Coaching gaat het helemaal om jou en hoe jij in het leven staat. Het concentreert zich op verschillende gebieden, zoals werk, zingeving, zelfbeeld, relaties, emoties, assertiviteit, introversie, gedragspatronen, persoonlijk leiderschap, en nog veel meer.  We gaan één op één kijken waar je je op wilt focussen, stellen een richting vast waar je naar toe wil en korte termijndoelen voor onderweg. We kijken samen op een holistische wijze naar jouw knelpunten of talenten om deze op meerdere vlakken aan te pakken en in te kunnen zetten. Ik maak gebruik van verschillende methodes die je kunt lezen bij het kopje "Methode".

Coaching

Deze vorm van coaching is coaching buiten, in de natuur. Er zijn talloze wetenschappelijke studies gedaan naar het effect van wandelen, natuur, zonlicht en buitenlucht op de psyche. Ik laat de natuur de coaching ondersteunen door deze eigenschappen van haar. Coaching in de natuur is rustgevend, werkt diep in op de ontspanning en is voornamelijk goed voor mensen met burn-out klachten en depressieve klachten.

Stress coaching
Team Coaching

Het coachen van een heel team is uiteraard iets wat een manager iedere dag doet. Echter, soms is er een situatie ontstaan waar het prettiger is om een neutraal iemand van buiten naar binnen te halen om in het team te komen werken. Ik kan neutraal en oordeelloos in een situatie staan waarin dat voor jou als teamleider of directeur soms lastiger is. Door middel van bepaalde methodes en oefeningen kan het team meer inzicht krijgen in wat er gaande is, hoe bijvoorbeeld de samenwerking beter kan en welke richting ze als team op willen. Zeker bij zelfsturende teams zonder leidinggevende is teamcoaching af en toe een goede optie om bij te sturen.

Er bestaat niet zoiets als een vaste psychologische pasvorm of methode om met bepaalde sociale situaties of andere hobbels op onze levensweg om te gaan. Toch kan het leven ons soms overweldigen en hebben we het gevoel dat we de controle verliezen. Soms zijn er zoveel dingen gebeurt dat we tijd moeten nemen dit een plaats te geven, om tot rust te komen. Echter, dit lukt niet altijd. Het leven draait door, dus ook ons werk, hobby's, sociale relaties... Soms houden we het allemaal niet meer bij en ervaren we stress, soms langdurige stress. Dit kan leiden tot burn-out dus het is goed om op tijd te leren hoe we weer vat op het leven kunnen krijgen en onze rust weer terug kunnen vinden.
Bij stress-coaching gaan we hier naar kijken, hoe vinden we een goede balans tussen ont- en inspanning? Waar krijg ik energie van en wat zuigt energie weg? Leef ik wel gezond? Hoe kan ik beter slapen? Hoe geef ik grenzen aan op een goede manier? Met deze onderwerpen gaan we aan de slag.

Meisje wandelen in de bergen
Coaching, iets voor jou?

Wanneer is coaching iets voor jou?

Als je:

- meer aandacht wilt geven aan uw persoonlijke ontwikkeling
- je meer aandacht wilt geven aan zingeving of richting in jouw leven
- je behoefte hebt om met iemand te sparren over werkgerelateerde onderwerpen
- wilt werken aan het verbeteren van je zelfbeeld, zelfvertrouwen en weerbaarheid
- last hebt van angsten, spanningen, vermoeidheid of piekeren
- last hebt van terugkerende patronen die niet goed voor je zijn en deze wilt doorbreken
- meer wilt leren naar je emoties en intuïtie te luisteren en je creativiteit wilt ontwikkelen
- problemen hebt met intimiteit
- het gevoel hebt dat iets je tegenhoudt om het leven te leven waar je van droomt en dit wilt veranderen
- je het gevoel hebt dat het leven je overweldigt en de controle kwijt bent

Wanneer is coaching iets voor jouw team of organisatie (teamcoaching)?

Als:

- het team vastloopt op de communicatie en samenwerking
- het team vastloopt op de betrokkenheid en intrinsieke motivatie
- de organisatie richting of visie mist
- de veranderingen binnen de organisatie moeizaam worden omarmd
- er veel verzuim is onder de medewerkers
- het team geen binding met elkaar onderling voelt
- de organisatie of team zich reactief opstelt in plaats van creërend
- het team vastloopt op projectmatig werken
- de organisatie of het team kwaliteit, creativiteit en congruentie mist
- het team veel onderlinge conflicten kent 

62044387_2260647900816261_72499245310227

De coachingsruimte (rechts) in Haastrecht, en links de coachingsomgeving voor de natuurcoaching op vijf minuten lopen van de praktijk.

67640415_482297512533115_226988519082426

Dus, in het kort: wat kan mijn coaching jou bieden?

- weer grip op het leven krijgen
- het ontwikkelen van emotionele veerkracht
- iemand die met je meedenkt en aandacht voor je heeft
- inzicht in je kwaliteiten en belemmeringen
- bezieling in jouw leven of organisatie brengen
- beter slapen
- je vitaler voelen en gezondere keuzes maken in het leven
- grenzen leren stellen
- jouw (persoonlijk) leiderschap te verbeteren
- weer in je kracht komen staan en jouw unieke talent de wereld in te brengen
- je zelfverzekerder te voelen
- je beter van je gevoelens gewaar te worden
- rust en ontspanning
- je kwetsbaar durven opstellen
- het gevoel krijgen het leven weer aan te kunnen
- onzekerheid om te zetten in daadkracht en zelfvertrouwen
- een gezonder sociaal leven te ontwikkelen
- leren om assertief zijn
- leren om te gaan met hooggevoeligheid
- meer durven vertrouwen op je intuïtie
- rust en vrede in je leven te brengen als een constante factor

wild Path
Hoe en wat
Klinkt goed, maar hoe werkt het?

1. Als eerst neem je contact met mij op en spreken we een datum af voor een intakegesprek. Voorafgaande aan dat intakegesprek krijgt je een intakeformulier toegestuurd met enkele oriënterende vragen die je kunt invullen voor het gesprek. Zo kan ik mij goed voorbereiden.

2. Tijdens het intakegesprek proberen we de coachvraag  zo helder mogelijk te krijgen en stellen we doelen op. Deze doelen kunnen gedurende het traject nog veranderen dus het blijft allemaal vloeiend en niks staat direct muurvast!

3. Na het intakegesprek hebben we telefonisch contact over de vorm van het coachtraject. Ik doe je in de intake hier al een voorstel over. Dit houdt in dat we bepalen hoeveel sessies het traject zal inhouden (en wat de uiteindelijke prijs gaat zijn), wat voor vorm het traject zal krijgen en welke methode(s) jou het meeste aanspreken en wat ik je aanbeveel. Je kunt ook kiezen uit de trajecten die staan bij Tarieven.

4. Bij de eerste sessie van dit traject ondertekenen zowel de coach als cliënt een coachingsovereenkomst waarin de Algemene Voorwaarden vermeld staan, de Privacy Verklaring en de keuze van het traject dat je gekozen hebt met bijbehorende prijs.

5. De betaling wordt in samen afgesproken en vastgelegd. Je kunt kiezen of je in één keer betaald of we spreken een termijn af.

6. De Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring kan je ook op deze website vinden.

7. De coachgesprekken vinden plaats in Haastrecht, in mijn eigen praktijk. Ook is een coachgesprek in de natuur altijd mogelijk, ik woon op vijf minuten lopen van een prachtig bos.

8. Coaching geschied normaliter op werktijden, doordeweeks en overdag. Het kan echter wel eens zijn dat jij, of ik, overdag niet kan. Het kan dan mogelijk zijn om, tegen de betaling van een toeslag, in de avonduren de coaching voort te zetten. Dit gebeurt uiteraard in overleg tussen beide partijen.


Voor verdere vragen kunt je gerust een bericht sturen via de contactpagina.

Coaching, gedragscode en kwaliteit

Coach is geen beschermde titel in Nederland, iedereen kan in principe zichzelf coach noemen. Om de kwaliteit van coaching te waarborgen, onderzoek te doen en kennis te verspreiden, is de NOBCO in het leven geroepen: de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Ik ben ook aangesloten bij de NOBCO en daarmee ook bij de EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Het betekent dat mijn klachtenregeling via het NOBCO gaat en ik mij aan de Internationale Ethische Gedragscode houd; de IEC. Wil je hier meer over weten? klik dan op de onderstreepte woorden voor meer over deze organisaties.

nobco-logo-voor-website(1).png
emcc-logo-voor-website.png
Methodes

Als coach werk ik inzichtgevend, oplossingsgericht en op een holistische, circulaire manier waarin ik aandacht heb voor bezieling en kwaliteit. Voor een grotere weergave van de technieken en modellen waarmee ik werk verwijs ik je door naar de pagina over mij.

Holistisch
Met holistisch bedoel ik dat ik de coaching vanuit meerdere hoeken benader dan alleen vanuit de cognitieve hoek, afgaande van de vraag van jou. Ik kijk ook naar het emotionele, het fysieke, het cognitieve/mentale, het sociale en het spirituele aspect van jou en jouw coachvraag. Dit betekent dat ik met meer dan alleen cognitieve technieken werk, maar ook met meditatie, visualisatie, lichaamsgerichte therapieën en bijvoorbeeld creatieve werkvormen.

Circulair
Met circulair bedoel ik dat, ondanks dat we doelgericht naar iets toe werken, we dit niet lineair bekijken maar in de vorm van een cirkel of een spiraal. Dit houdt in dat groei en verandering niet moet worden bekeken als een specifiek einddoel, maar dat de reis minstens zo belangrijk is. We besteden dan tijdens de coaching ook veel aandacht aan actuele thema's en aan ervaringen die je beleeft tijdens het oefenen van nieuwe gedragingen, gedachtes of andere vaardigheden.
Daarnaast is er in een cirkel geen aspect groter dan het andere, in een cirkel is alles gelijk. Het idee is daarom ook om balans te vinden tussen de verschillende aspecten van de cirkel, waarin de cirkel jouzelf representeert, met al jouw eigenschappen, ervaringen en gevoelens. Het betekent dat alles een plek heeft in de cirkel en niets meer is dan het ander. Vroeger werden dokters ook wel heelmeesters genoemd. Ik zie de psycholoog/coach ook al een psychische heelmeester; we zorgen dat jij weer de balans vindt en vanuit die heelheid jezelf realiseert.
Wanneer ik coach werk ik vaak met het Levenswiel en "bewustwording, creëren, reflecteren en integreren". We moeten ons eerst bewust worden van de dynamiek of de plek waar we ons bevinden en hoe die zich verhoudt tot de plek waar we willen komen. Dan creëren we en genereren we actie en beweging om daar te komen. In zo'n cyclus van actie, groei en/of verandering is het ook nodig om daarna even uit te blazen en het overzicht terug te pakken in de vorm van evaluatie en reflectie. In het laatste stadium integreren we de verandering op verschillende manieren door bijvoorbeeld herhaling van de cyclus of door even te rusten en afstand te nemen van het proces. De beste inzichten komen namelijk wanneer we soms even rust en afstand nemen.

Bezieling
Wanneer we spreken over bezieling, spreken we over kwaliteit, passie, betrokkenheid, authenticiteit, enthousiasme, levendigheid en energie. Dit is wat je wilt creëren in jouw leven als individu of als organisatie en team. Het hangt nauw samen met (persoonlijk) leiderschap van binnenuit, flow, intrinsieke motivatie, geluk en inspiratie. Ik help je om dit in jouw werk of leven te integreren en u zult zien dat dit een enorme boost geeft op alle vlakken van je leven of jouw team/organisatie!

Inzichtgevend
Ik werk in de eerste instantie met inzichtgevende technieken omdat ik van mening ben dat een mens in zichzelf de kracht heeft om zichzelf tot realisatie te brengen of zichzelf verder te brengen. Een coach of psycholoog is iemand die inzicht geeft en op deze manier anderen onbewuste processen die belemmerend werken, kan leren herkennen om deze vervolgens om te vormen of los te laten. Dat is co-creatie.

Op maat
Ik zal altijd maatwerk leveren. Ik ben flexibel en stel het traject bij wanneer dit niet meer aansluit of er behoefte is aan iets anders.

bottom of page