top of page
Gele bloemen

Your vision will become clear only when you can look into
your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
- Carl Jung

 

Visie

Missie

Als Toegepast Psycholoog houd ik me bezig met de innerlijke wereld van mensen, individueel of in groepen; teams en organisaties. Tijdens het opdoen van (levens)ervaring als professional en als mens, ben ik veel dezelfde verhalen tegengekomen waar mensen tegenaan lopen in hun huidige leven.  Deze onderwerpen gingen over het omgaan en dan voornamelijk het ontwijken van pijnlijke of moeilijke emoties of situaties die deze opriepen, het gevoel dat er zo veel op ons afkomt en er wordt zoveel van ons verwacht dat we bijna opbranden. Ook hoorde ik veel spreken over een gevoel van leegte en gebrek aan zingeving in werk en in het dagelijkse leven. Waar doe ik het voor? Wie ben ik? Hoe kan ik de dingen die ik leuk vind meer doen?
Ook hoorde ik vaak dat mensen zichzelf niet de moeite waard vonden, een laag zelfbeeld hadden en dit gepaard ging met allerlei moeilijke patronen zoals perfectionisme, overpresteren, faalangsten, vertrouwensproblemen, schaamte en schuldgevoelens en nog veel meer. Zij wisten niet meer wie zij echt waren, alleen maar wie ze wilden en moesten zijn. Ze konden zichzelf niet als waardevol zien, zichzelf niet liefhebben en accepteren om wie ze waren.

Als het gaat om organisaties hoorde ik vaak de volgende knelpunten; veel verzuim vanwege burn-out, slechte samenwerking en het ontbreken van sociale cohesie binnen teams, lage betrokkenheid en weinig toewijding aan het bedrijf of de organisatie, spanningen tussen werkgever en werknemer, moeite met overwicht houden of werknemers inspireren, en nog veel meer.

 

 

.

Het is mijn missie om:


1. Mensen en organisaties te helpen tot hun volle potentieel te komen op een manier die zingeving, verbinding, talent en flow op een holistische wijze combineert tot een bezield geheel.

2. Mensen, als individu en binnen organisaties, bewust te maken van hun eigen gedachten, gedrag en gevoelens om zo weer meester te worden over hun eigen innerlijke wereld en dus tot het besef te komen dat er altijd een keuze is in hoe we ons voelen. Zo ontwikkelen wij verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en nemen we de leiding over ons eigen leven in plaats van onszelf als slachtoffer van onze omgeving te zien.

3. Het introduceren van een circulaire manier van denken waarin balans het uitgangspunt is en alles een tijd en een plaats heeft in het leven van het individu, binnen groepen en organisaties.

4. Een holistische coaching/training te bieden waarin de mens als een geheel wordt gezien, waarin er aandacht is voor het fysieke aspect (sport, gezondheid, slaap, voeding), mentale aspect (mindset) , emotionele aspect (intuïtie, emoties omarmen, kwetsbaarheid als kracht) , sociale aspect (intimiteit, verbinding met anderen) en het spirituele leven (zingeving, geloof, levensmissie).
 

Mens binnen organisatie

Ik geloof dat ieder persoon uniek is en talenten heeft die binnen de organisatie of een team een plek kunnen krijgen. Regelmatig persoonlijk contact en betrokkenheid bij de besluitvorming verhoogt de mate van betrokkenheid bij de organisatie, evenals een goede afstemming op de talenten van de medewerkers. Aandacht voor zingeving is hierin belangrijk. Dit alles samen leidt tot individuele- en teamflow. Daarmee stijgt de productiviteit en daalt het verzuim, de vele oververmoeidheidsklachten en burn-outs en kunnen mensen weer werken met een gevoel van voldoening en vreugde.
Ik kan mij sterk vinden in veel in wat Daniel Ofman zegt in zijn boek "Bezieling en kwaliteit in organisaties". Hierin spreekt hij erover dat bezielde organisatie (een organisatie die zich niet louter richt op winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde maar ook op gezonde groei, aandacht voor relaties en verbindingen op ieder niveau) en dan met name de leiding, zich bewust is van: historie (waar komen we vandaan), waarden (waaruit denken we), missie (waarom bestaan wij), visie (waar gaan we heen), energie (waardoor worden we bewogen), structuur (waarlangs werken we), middelen (waarmee realiseren we) en cultuur (waarin leven we).

Mens

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens intrinsiek de behoefte voelt om zichzelf te realiseren, zijn talenten te benutten en te doen waar hij of zij gelukkig van wordt en tevens kan bijdragen aan de maatschappij of het helpen van anderen.
Ieder mens heeft het recht zichzelf te ontwikkelen en vervolgens zijn unieke gaven in de wereld te brengen en in te zetten om zo zijn of haar volledig potentieel tot wasdom te laten komen en tevens anderen hiermee van dienst te kunnen zijn op verschillende manieren (creatief, inspireren, helpen, leiden, volgen, doorgeven, uitwisselen, motiveren, helen, ondersteunen, leren, etc.),
Daarnaast verdient ieder mens het, om gezien, gehoord en serieus genomen te worden in zijn of haar belevingswereld, ongeacht of dit nu de norm is of aansluit bij jouw beleving. Bij ieder mens spelen er onbewuste processen af die aandacht behoeven als we individuatie als doel willen nemen of als er knelpunten in het leven ontstaan waar men niet alleen uitkomt.
Daarnaast geloof ik dat een mens een geheel is, en we niet kunnen groeien door ons enkel op het cognitieve te focussen, maar ook het emotionele, het fysieke, het sociale en spirituele samen een bijzonder en harmonieus geheel maken van wie wij zijn.

Zorgeloos
bottom of page