top of page
Privacy Verklaring

Van Donselaar - Toegepaste Psychologie van Donselaar - Toegepaste Psychologie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vandonselaar-tp.com
contact@vandonselaar-tp.com

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

van Donselaar - Toegepaste Psychologie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of bij mijn coachtrajecten, intakes, assessments, onderzoek, advies, voorlichting of stervens- en rouwbegeleiding
- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

van Donselaar - Toegepaste Psychologie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid en mogelijk godsdienst/levensovertuiging (dit komt soms tijdens de diensten als coaching, assessen of anders aan bod en dit verwerk ik mogelijk in uw rapport)
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

van Donselaar - Toegepaste Psychologie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- van Donselaar - Toegepaste Psychologie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 

​Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

van Donselaar - Toegepaste Psychologie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens: Bewaartermijn: 7 jaar. Reden: uw coachdossier wordt zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.
Personalia: Bewaartermijn: 7 jaar. Reden : uw coachdossier wordt zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.
Adres: Bewaartermijn: 7 jaar Reden: uw coachdossier wordt zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.
Telefoonnummer: Bewaartermijn: 7 jaar Reden: uw telefoonnummer maakt deel uit van uw dossier/assessment/onderzoek/advies/etc. en wordt zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.

E-mailadres: Bewaartermijn: 7 jaar Reden: uw mail adres is onderdeel van uw dossier/assessment/onderzoek/adviesrapport/etc. en wordt zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of bij mijn coachtrajecten, intakes, assessments, onderzoek, advies, voorlichting of stervens- en rouwbegeleiding: Bewaartermijn: 7 jaar Reden: uw dossier/assessment/onderzoek/advies/etc. wordt zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.

- Bankrekeningnummer: Bewaartermijn: 5 jaar Reden: uw bankrekeningnummer staat in mijn administratie onder de facturen, deze moet minimaal een aantal jaar opvraagbaar zijn voor de belastingdienst ter controle of opgaaf.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

van Donselaar - Toegepaste Psychologie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Van Donselaar - Toegepaste Psychologie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of op de link te drukken die bij het pop-up venster verschijnt waarmee u wel of geen goedkeuring voor deze cookies kunt geven. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van Donselaar - Toegepaste Psychologie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@vandonselaar-tp.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Donselaar - Toegepaste Psychologie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

van Donselaar - Toegepaste Psychologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@vandonselaar-tp.com

bottom of page